Obchodné pravidlá

1. Platnosť permanentky na 5 vstupov je 30 dní odo dňa zakúpenia.
2. Platnosť permanentky na 10 vstupov je 45 dní odo dňa zakúpenia.
3. Ak rezervácia sa nezruší 24 hodín pred rezervovaným termínom, tak vstup bude z permanentky klienta odrátaný.
4. Zmena termínu je možná 24 hodín pred rezervovaným termínom. Ak sa tak nestane a klient sa na tréningu nezúčastní, tak vstup bude z permanentky klienta odrátaný.
6. Klient berie na vedomie, že aj v prípade meškania bude musieť stroj opustiť v teoreticky plánovanom termíne.
Respektíve, ak túto možnosť nechce využiť, vstup z permanentky klienta bude odrátaný, alebo ak termín bol zarezervovaný zálohou, záloha prepadne.
7. Vstupy k INFRASHAPE HORIZONTAL stroji nie je možné preniesť na ďalšiu permanentku. Nevyužité vstupy po dátume platnosti prepadnú.
8. Permanentky sú neprenosné.
9. Pre prípad choroby, resp. dlhodobej rekreácie ponúkame našim klientom možnosť prerušenia využívania permanentky. Prerušenie môže trvať maximálne jeden mesiac. Ak sa klient po mesiaci neprihlási, tak do úvahy sa berie dátum platnosti permanentky.
10. Strata permanentky má za následok stratu možnosti vstupov.

KONTRAINDIKÁCIE

Tehotenstvo
Kojenie
Choroba srdca / koronárnej cievy
Čerstvá operácia
Zápalové ochorenie
Akútna infekcia
Teplota
Vypuklá, bolestivá krčná žila
Trombóza a sklon k trombóze
Neliečený vysoký tlak
Neliečená prietrž
Silná menštruácia


Gynekologické ťažkosti, napr. endometróza. Klient berie na vedomie, že v prípade vyššie uvedených ochorení použitie INFRASHAPE HORIZONTAL stroja k formovaniu postavy nie je možné. Ďalej ak podľa posúdenia personálom zdravotný stav klienta je nevyhovujúci, tak personál - odvolávajúc sa na tento dôvod - môže odmietnuť použitie stroja, a môže poprosiť klienta, aby opustil miestnosť.

Návštevníci Fit 'N Shape štúdia na formovanie postavy sú povinní informovať personál o akejkoľvek existujúcej, diagnostikovanej chorobe. Spoločnosť VEGAS 777 Plus s.r.o. prevádzkujúca stroj INFRASHAPE HORIZONTAL nepreberá žiadnu zodpovednosť za následky alebo komplikácie vzniknuté z dôvodu utajených chorôb.

Ak trpíte nejakou chorobou a chceli by ste mať istotu ohľadom využívania stroja, v takomto prípade sa oplatí vyžiadať názor vášho odborného lekára. V tomto prípade informácie uvedené na internetovej stránke Vám a vášmu lekárovi pomôžu, aby ste sa mohli správne rozhodnúť.

 

Prajeme príjemný tréning!